Grand Prix 2017-aktualności -ZWROT PRAC

ZWROT OBRAZÓW POKONKURSOWYCH

Szanowni Państwo,

uczestników konkursu zapraszamy do odbioru prac konkursowych.

Odbiór możliwy jest w terminie wcześniejszym niż wskazany w Regulaminie z wyjątkiem Artystów , którzy zostali zaproszeni do prezentacji wybranych prac konkursowych w Galerie Katarzyna Napiórkowska- Mont de Arts w Brukseli.

Pozostałe osoby zapraszamy do odbioru prac od dnia 19.12.2017, od poniedziałku do piątku w godzinach 12-17.00 w umówionym indywidualnie terminie.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu:
„Po zakończeniu prace zostają odebrane przez zgłaszających, autorów lub ich pełnomocników z Biura
Konkursu – Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 32, tel. (22) 652 19 39 , w umówionym indywidualnie między 5 a 28 lutego 2018 od poniedziałku do piątku w godzinach 12-17. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie prac w czasie transportu. Zgłaszający zabezpieczą opakowanie do odbioru prac. ”

Fundacja im. Franciszki Eibisch z przyczyn formalnych niestety nie może zająć się pakowaniem i wysyłką prac w imieniu uczestników konkursu. Polecamy kontakt z innymi uczestnikami konkursu reprezentującymi te same ośrodki, po to, by zorganizować wspólny transport. 

__________________

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU O GRAND PRIX FUNDACJI IM. FRANCISZKI EIBISCH 2017

Ogłoszenie wyników konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2017 odbędzie się 3 grudnia 2017 o godzinie 12:00 w Galerii Katarzyny Napiórkowskiej przy ulicy Świętokrzyskiej 32 w Warszawie.

FINAŁ KONKURSU O GRAND PRIX FUNDACJI IM. FRANCISZKI EIBISCH 2017

Do Finału Konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch  2017 zakwalifikowano następujących artystów:

 • Daria Bidzińska
 • Joanna Cisek
 • Maciej Czyżewski
 • Katarzyna Dyjewska
 • Łukasz Dymiński
 • Małgorzata Gorzelewska-Namiota
 • Katarzyna Góralczyk
 • Magdalena Górny
 • Daria Hanczarova
 • Naila Ibupoto
 • Julia Idasiak
 • Marcin Jarych
 • Paweł Franciszek Jaskuła
 • Radosław Jastrzębski
 • Dagmara Jemioła-Hryniewiecka
 • Monika Kaczmarek
 • Grzegorz Klimek
 • Kornel Kowalski
 • Radosław Kozłowski
 • Judyta Krawczyk
 • Klaudia Lata
 • Katarzyna Lembryk
 • Liwia Litecka
 • Aleksandra Łatecka
 • Martyna Majchrowicz
 • Mateusz Maliborski
 • Monika Marchewka
 • Aneta Marszałek
 • Krzysztof Mętel
 • Barbara Olejarczyk
 • Jakub Podlodowski
 • Matylda Polak
 • Sylwia Rams
 • Paulina Sanecka
 • Sylwia Solak
 • Agnieszka Sośnia
 • Agata Magdalena Sulikowska
 • Maria Szachnowska
 • Olga Szczechowska
 • Katarzyna Świerzewska
 • Julia Świtaj
 • Rafał Urbaniak
 • Marta Wawrzynowicz
 • Magdalena Wiśniewska
 • Joanna Woźny
 • Barbara Wójcik
 • Sylwia Zdzichowska
 • Magdalena Żołdowicz Penke

PRACE FINALISTÓW: WYSTAWA W GALERII SZTUKI KATARZYNY NAPIÓRKOWSKIEJ – prezentacja na ARTSY

 

___________________________________

GRAND PRIX 2017

GRAND PRIX 2017

Konkurs o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2017
Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski dla młodych artystów. Celem konkursu Fundacji jest zgodnie z wolą Założyciela Fundacji Profesora Eugeniusza Eibischa promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

Grand Prix:

Laureat konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych).

Wyróżnienia Honorowe:

Dodatkowo zostanie przyznanych sześć nagród w formie Wyróżnień Honorowych dla artystów nominowanych do Nagrody Głównej.

Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Istnieje możliwość przyznania nagród ex-aequo. Nagroda pieniężna zostaje wówczas podzielona między Laureatów.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2017 w Warszawie.

Regulamin konkursu do pobrania

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ:

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi artyści malarze, absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia).

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW:

Kandydatów do Nagrody zgłaszają :

 • Akademie Sztuk Pięknych i inne uczelnie wyższe kształcące w dziedzinie malarstwa: po trzech kandydatów
  Stowarzyszenia i Zrzeszenia Twórców: po trzech kandydatów
 • Kandydaci indywidualni- osobiście

JAKIE PRACE MOŻNA ZGŁASZAĆ:

Do konkursu zgłaszane są prace malarskie. Praca konkursowa musi być w formacie nie mniejszym niż 30 x 50 cm (50 x 30 cm) oraz nie większym niż 180 x 180 cm. Powinna stanowić zmontowaną całość do ekspozycji. Praca powinna stanowić własność autora i pozostawać do jego dyspozycji na rzecz Konkursu.

ETAPY KONKURSU:

1. Zgłoszenia ( indywidualne i instytucjonalne), weryfikacja dopuszczlności
2. Dostarczenie prac wybranych osób do Biura Konkursu, wybór finalistów
3. Finał Konkursu

WAŻNE DATY:

 • do 21 października 2017 (godz. 24.00): zgłaszanie kandydatów
 • do 10 listopada 2017: ogłoszenie wyników obrad Jury co do wyboru finalistów
 • do 20 listopada 2017: dostarczenie prac zakwalifikowanych do finału na adres Biura Konkursu.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2017 w Warszawie.

 

PLAKAT DO POBRANIA 

ZGŁOSZENIA: 

Przed wysłaniem zgłoszenia, uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem konkursu

Dokumenty do pobrania:

Karta- zgłoszenie instytucjonalne: PDF (etap zgłoszeń zakończony)

Karta- zgłoszenie indywidualne: PDF (etap zgłoszeń zakończony)

Zeskanowane, wypełnione zgłoszenie, zdjęcie zgłaszanej pracy oraz biografię należy przesłać za pośrednictwem odpowiedniego formularza:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(do 21 października 2017 do godz. 24.00):

Zgłoszenie indywidualne : etap zgłoszeń zakończony

Zgłoszenie instytucjonalne: etap zgłoszeń zakończony

 

Uwaga: przy wysłaniu formularza zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome, Internet Explorer lub Mozilla oraz włączenie cookies w przeglądarce.